דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners

דיגום מים לבקשת צרכן

 

תקנה 14 בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה  (2013יכול צרכן לבקש מספק המים ביצוע בדיקות שבבעלותו או בחזקתו ועל חשבונו, בהתאם לנהלים שפרסם משרד הבריאות. 

 

להלן הנחיות משרד הבריאות 

 

 

 

  

עבור לתוכן העמוד