דלג על חיפוש
חיפוש
טקסט      
דלג על העירייה ואגפיה
העירייה ואגפיה
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
תו חניה
דלג על Banners
Banners
ט"ז בניסן התשע"ד, 16/4/14
דלג על פרסומי העירייה
פרסומי העירייה

פרסומי העירייה

עצור
חדש - קו פתוח לראש העיר
קו פתוח לראש העיר בכל יום ב' בין השעות 18:30-19:30 בטלפון מס'. 5311223. התושבים מוזמנים להתקשר ולשוחח ישירות עם ראש העיר.
חדש - התווספה תחנה חדשה למסלולו של קו 15
התחנה ממוקמת ברח' המייסדים מול הספרייה העירונית
קריית אונוספורטחינוךכדורגלטקסבתי ספרבטיחות בדרכיםמפגש עם תושביםבן צביגמלאיםהעירייהזהירות בדרכיםגני ילדיםראש העירבשכונה עם ראש העירייהמנהלת נשיםאיכות הסביבההתעמלות מכשיריםספורטקתיכון בן צביעיריית קריית אונואליפותמכבי-עירוני קריית אונורימוניםנשיםמתנדביםחנוכההפועל קריית אונוחטיבת שז"ראיכות חייםישראל שצוצינסקיבית ספרבני נוערשיפור פני העירתשתיתניצולי שואהתחבורהמשלחתהפרדת אשפהמקום ראשוןקשישיםאליפות ישראלקרייס אופנבךרווחהמועצת עירמשטרת מסוביםדורמגןצופי אוןצופיםקיץתלמידיםגינה קהילתיתהשתלמותביקורגרמניהישראל יפהפסגת אונורייספלדגימלאיםביה"ס רימוניםחטיבת בן צבימשטרהבריאותהתעמלות קרקעיעקב כהןבית הספרגינוןפתיחת שנהאביגדור ורשההרצאהתאגיד המיםמשלחתיום הזיכרוןשבוע חינוךרחבת האורןשואה וגבורהגינת משחקיםנועררון מלכהרב העירבחירותאיכות הסביבהכדור ידתושביםגינות ופארקיםבריכת השחייה העירוניתהורים על בטוחהפרדת פסולת לזרמיםסדנאהשקהתרבותהצטיינותשנה חדשהבתי ספר יסודייםקונצרטמחזורראש השנהג'ודותערוכהקריה יפהנגישותקוויםמניעת אלימותהיחידה למניעת אלימות סמים ואלכוהולשדרוגביה"ס עלומיםפיקוד העורףחן ארדקט רגלבריכת שחייהדיור בר השגהאיציק ציזרשילהמזוזההוקרהיום המעשים הטוביםקפה אונותיאטרוןטורנירברנרגדוד קשרמקלטיםתכנון ובנייהיצחק רביןהתחדשות עירוניתפוריםאתלטיקה קלהט"ו בשבטסיירת הוריםהתנדבותסטודנטיםתשע"גקהילהשימור אנרגיהמערכת החינוך העירוניתביה"ס שילהמל"חגינות קהילתיותפרוייקטנבחרתתרומהיום עיוןשז"רשמעון פרסתמ"א 38סלולרתחרותמועדוןמשחק ראווהמתמטיקה ומדעיםפטאנקבית כנסתחילופי שלטוןגביעאילנותחללי צה"לחווה חקלאיתערב הצדעהקאנטרי קלאב שבט אוןפסולתידיד לחינוךשרתאמנותרעידת אדמהנכות פיזיתנירפרס חינוךליונסהדר יוסףתעודותקונסרבטוריוןתרגיל עורףשיטור קהילתיעיר ללא אלימותתאונות הדרכיםהיחידה למניעת אלימות והתמכרויותתחנת אוטובוססיורשבטחנייהאגף שפ"עאירוע קיץהצגהתנועות נוערהנוער העובד והלומדקונסרבטוריון קריית אונו שמחת תורההקפות שניותמשמרות זהבחג סוכותהפנינגרשויות מקומיותשלטון מקומימתנ"ס קריית אונופסטיבלקניון קריית אונושוק קח תןאגף החינוךהצדעה לחינוךכיתה אשוטוקאןבקוםגני אילןחייליםנהגהולך רגלמכוניתאיכות סביבהריקודיםזוגות צעיריםכדורסלגלבועאופנייםחמישה כוכבי יופיבית נועםשיפוצי קיץשיפוצי בטיחותהוריםהתנהגויות סיכוניותהסיור העירוניעבר הירדןגימלאי בקעת אונוסיירת הורים עירוניתהמטה העירוני לבטיחות בדרכיםעובדיםביה"ס שרתמתנ"סריקי גלינרדוחותשגרירים בקהילהגןאולםבטיחות הנהגיםמשרד החינוךתעסוקת קיץפעילותועדהציוריםילדיםחורףמשכן חדשהועדה המקומית לתכנון ובניהאזרחים וותיקיםנטיעותאלימות נגד נשיםמועצת נוער עירוניתשיתוף פעולהמחונניםעת לדעתאוטובוסיםנופר אטדגי פסחמימונהמי אונוחג שבועותיונה וולךהנצחהמוסיקהרוטשילדקפה-אונו אירופההסעותמשרד האוצראנרגיהלאה נסתחזוקהחגי ישראליחידת הנוער העירוניתבוגרי י"בתחבורומטחבצלתגינה אקולוגיתמיכאל שיבדיקת רכביםזכייה ב 5 כוכביםפינוי ובינוימועדון נוערתרגילקירוב לבבותשר הפניםמועצה דתיתתברואהשאול המלךאונו הירוקהאנרגיה סולאריתמבני ציבורשכונת שטרןמצעד הפרוטותאיל"ןאריק זאביגזםמלגותגילה גמליאלנשיא המדינהחודש האישהאסף אשתרהשלטון המקומיצעירים לנצחעבודות תשתיתנתי כפריארסנלקק"לאור ירוקמחירי המיםערים תאומותדראכטןמכבית מזרחיהל"םספריה עירוניתקו 15כרטיס אדיעם אל עםממ"דמנהיגותפסטיטבעפיקוח עירוניתעסוקהבני עקיבאנאמני ניקיוןהעסקת בני נוערשדרת התרבותשיתוף הציבורזהב בגןישראל כ"ץפוליומטופליםהתמכרותצילוםשירותי דתמקווהטבעהנרי אורנשטייןכדורעף חופיםהיטל השבחהיריב לויןפעילות חברתיתטיפול בהתמכרויותמכל הלבמשפחות נזקקותחלוקת סלי מזוןחודש הגמלאימרכז תרבותיאנושמפעל הפיסמרחב מוגןצעיריםסקר שביעות רצוןביטחוןחבר מועצהז"לחיים כץחבר כנסתשי עגנוןאנטרופוסופיגנים פרטייםנערותמדד המא"האתר עירוניטיפוחמעונותועד ביתתרבות הדיוראונו קלאבשבוע הספרספריםפנחס מרגליתקונכייהשבוע הנוערבר מצווהבני בריתהכנה לצה"לתקינות רכביםבית חםעובדים מצטייניםמעון הפסגהמגמת מחשביםעיר נקייהועד עובדיםמציירים שלוםכתף לכתףראש הממשלהדובי וייסבית הספר הדמוקרטימולטימדיהמכביתמיחזורגיל הזהבשכונת עבר הירדןפיתוח סביבתיתאגיד תמירבית המתנדבועד ביתבית ירוקבעלי חייםיום מחוייבות ארציותהקריה האקדמית אונוהפגנהשירההמנוןשנת ה-70שחמטלשכת ראש העירמאבק ממושךיום המשפחהמשאלת לבסיועפרטיCFאקיםאבן פינהישעיהו-ירמיהואריאל אטיאסשכונת קק"לשכונת גני אילןדרייב נשיקולנועתנ"ךחידוןקח-תןנזקקיםארגון תומך משפחהכנס ארציהשכלה גבוהההמשרד להגנת הסביבהשכונת פסגת אונוסילבן שלוםאינטרנטכלניתכדורת דשאהתאחדות ישראליתשכונת רימוןצעדה חגיגות 70 שנהכפר אונומסלול ארוךמסלול קצרכדורת דשאעיווריםבית הליכות עם ישראלמקווה שי עגנוןביקורי ביתדיאלוגשייכותקשר בלתי אמצעיחילופי משלחותקשרי חוץאנטנהאנטנות קטנותמיפויבגצתחרות מקלטיםועדת מל"חרחלמוכנות לחורףמנכ"ל העירייהחנוכת מגרש ספורטישראלנבחרת ישראלחגיגות 70אריה אחידבחירוםזמן אמתישיבת מועצהפיס ירוקממונה על תלונות הציבוררוקדים ונהניםאלי ישימצוקת הדיורחממת פרפריםקארטהעצרת זיכרוןדאבלנעריםפסטיבל אביביחידה מצטיינת ארציתערב יום העצמאותהשפה העבריתמחלקת הגינוןהאגף לשיפור פני העיר תפילהסוכת שלוםגן שלטרשער הקרייהתשע"במגרש ספורטהרמת כוסיתקווי לילהשלום המשפחהש.י.לעובדים זריםייעוץקיץ לוהט בספורטקכל המשפחהפרס שר החינוךאונו דאנסקייצתתברקרו ייעודית לחינוךעמיגורכנס מתגייסיםמיזם חדשיום העצמאותחנן יובליום האישהשנת עבודהכנס מקומיליל סדררות רפפורטשייע אלעזרפוטבולתזונה נכונהרחוב צהלמוזה בגןעדלאידעקיקבוקסשיאניתפיילוטפינוי אוכלוסיהגדי לייכטרועדת פסחתקשובטניסיום הניקיון הבינלאומיימפתח הלבשבתצריכת מיםבאים על בטוחחורשת הבניםאליפות החורףקא 413דיור ציבורימשרד הפניםכיכר המזזרקותעמוס גלזרריצת שדהכושר גופניצופית גרנטחיזוק מבניםועדת היגויועדת ניסןמפקדת פיקוד צפוןמחלקת נועריד שרהפרוייקט דיורכינוסקריטריוניםקהילה נגישהתוכניתניידתמחנה קיץכפר חורשחסמב"התיבת נחיציאת מצריםבעלי מוגבלויותצרכים מיוחדיםאיטליהמחנה אימוניםנוי ברזיליעדן קרניעינת ליפוביצקיאולימפיאדת 2016עובדת סוציאליתספורטיביםריקודי עםבית ספר יסודיפרישהמגן הערכהנסיעהמד"אמנהלתשבתוןמכרזהולכי הרגלבטיחותחגורת בטיחות תוכנית אב לחינוךאכיפהפיטאיהכפר סבאנציבטקס חילופי נציבים קורהמקביליםתרגיל קרקעקפיצותמדלית זהבהתנהגות נאותהברק יצחקימופע סיוםמדליותמגניםדוחות חנייהעמרי אפקלא לאלימות רפלקסולוגיהעיסוי שוודיהוליסטיחופשת קיץמופעזכייה בתחרותקידום נוערבקעת אונומחלקת הספורטאבי רותםסטרייט בול "בשכונה עם ראש העירייה"יואב כהןעמי קורטביה"ס כהןתנועת הנוער העובד והלומדביה"ס נירהמטה לבטיחות בדרכיםגלגליותבית התפוצותגזירת סרטברכותחנוכת בריכת השחייהקפיטריהמתקנים מתנפחיםספרית חטיבת בן צביהרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםשיכון ובינוי נדל"ןקבוצת תדהר"פינוי בינוי"רמזורפעילות קיץחברה וספורטגבייהתשלומיםארנונההערכות לחופשת הקיץמכירת אלכוהולרישוי עסקיםחירום וביטחוןצומת בן גוריון-מנדסגללי כלביםחוק עזרגינות כלביםמשרד המשפטיםנחל גמלאהשקעה בחינוךמבנים חדשיםזמן בנותצג אלקטרונימשרד התחבורהשלמה המלךלוי אשכולאנטנות סלולריותאקסטריםכלביםמופע כלבנירולרבליידסקומפוסטריםדשןאורגניאומנויות לחימהחינוך מיוחדגימבוריעיסוימחנהיער לביאחניכיםפיליםליצןגו אקטיבמירב הכושראולימפיאדהמשחקים של פעםקשרים באומנותסיום שנהבנייה ירוקהשיכון ובינויהגנת הסביבהתו תקן ירוקכוכבי יופיקומפוסטרשופטיםיד ושםירושליםמערות הכותלבן שמןתפוח בדבששרשת חיול סימון מדרכותמעבר חצייהפגישת תושביםמיטבלשכת גיוסקוד אתימפעל חייםבית ספר מנגןקולות הזמירבית ספר נירפתיחת שנת הלימודיםמפכ"ל המשטרהירקות אורגנייםצמחי תבליןצברחג המוזיקה הישראליכלי נשיפהסקסופוןמשה ערוסי ולהקתותורנותניהול תקיןמערכת נורמטיביתדילמותמופע אומנותיאוצרממשלהצרפתפריזמסע הופעותנורמנדיאשת חינוך אולם אירועיםאופקיםהעשרהסוכת ילדיםשביתהתוארקתדרה עממית

לעמוד התגיות המלא לחצו כאן

דלג על Banners
Banners
banner4pics
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
ספורט
דלג על Banners
Banners
צעירים
דלג על Banners
Banners
תרבות
דלג על Banners
Banners
איכות הסביבה
דלג על Banners
Banners
חינוך
דלג על Banners
Banners
דת ומסורת
דלג על Banners
Banners
שירותים חברתיים
© כל הזכויות שמורות לעיירית קריית אונו. רח יצחק רבין 41, טל' 03-5311111 אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש, והחומר המופיע בו אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור. הרשות אינה אחראית לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת, פגם והנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי ברשות.
עבור לתוכן העמוד