דלג על חיפוש
חיפוש
טקסט      
דלג על העירייה ואגפיה
העירייה ואגפיה
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
תו חניה
דלג על Banners
Banners
כ"ה בתמוז התשע"ד, 23/7/14
דלג על פרסומי העירייה
פרסומי העירייה

פרסומי העירייה

עצור
ספורטקריית אונוחינוךכדורגלטקסבתי ספרגמלאיםבטיחות בדרכיםבן צביזהירות בדרכיםמפגש עם תושביםגני ילדיםמנהלת נשיםראש העירהתעמלות מכשיריםאיכות הסביבהספורטקהעירייהמכבי-עירוני קריית אונורימוניםמתנדביםחנוכהנשיםהפועל קריית אונותחבורהמשלחתניצולי שואהתשתיתשיפור פני העירבני נועראיכות חייםרווחהתיכון בן צביישראל שצוצינסקיעיריית קריית אונודורמגןקרייס אופנבךבשכונה עם ראש העירייהקשישיםיעקב כהןבית הספראליפות ישראלהתעמלות קרקערב העירבחירותרון מלכהצופיםצופי אוןמשטרהגרמניהאליפותרייספלדגימלאיםבית ספרחטיבת בן צבינוערהוקרהיום המעשים הטוביםסטודנטיםתשע"גקהילהמשטרת מסוביםביקורבריכת השחייה העירוניתכדור ידתושביםסדנאגינוןתרבותגינה קהילתיתהשתלמותשילהמזוזהאיציק ציזרבריאותפתיחת שנהמשלחתהתנדבותאביגדור ורשההרצאההפרדת אשפהשבוע חינוךשואה וגבורהיום הזיכרוןפוריםתיאטרוןמקום ראשוןאתלטיקה קלהט"ו בשבטסיירת הוריםתאגיד המיםגדוד קשרמקלטיםקפה אונוגינת משחקיםשרתאמנותרעידת אדמהקונצרטהשקהשנה חדשהמחזורתכנון ובנייהיצחק רביןהצטיינותנגישותשדרוגקיץתערוכהישראל יפהפסגת אונוהפרדת פסולת לזרמיםראש השנהגינות ופארקיםביה"ס רימוניםחטיבת שז"רביה"ס עלומיםפיקוד העורףתלמידיםהורים על בטוחשימור אנרגיהפסולתידיד לחינוךמערכת החינוך העירוניתדראכטןמכבית מזרחיהל"םבני עקיבאספריה עירוניתקו 15כרטיס אדינאמני ניקיוןמחונניםאוטובוסיםעת לדעתפיקוח עירונימי אונוחג שבועותפסחמימונהממ"דמנהיגותערים תאומותעם אל עםתעסוקהפסטיטבעהיחידה למניעת אלימות והתמכרויותתאונות הדרכיםליונסנירתעודותבריכת שחייהקונסרבטוריוןתרגיל עורףחן ארדקט רגלגימלאי בקעת אונומניעת אלימותשיטור קהילתיאיכות הסביבהתנועות נועראגף שפ"עחנייהקוויםאירוע קיץנכות פיזיתסיורחג סוכותהתחדשות עירוניתתמ"א 38שמחת תורההקפות שניותמשמרות זהבציוריםילדיםמועצת נוער עירוניתשיתוף פעולהחורףמשכן חדשהועדה המקומית לתכנון ובניהאלימות נגד נשיםאזרחים וותיקיםנטיעותנופר אטדגי ערב הצדעהקפה-אונו אירופהתחזוקהחגי ישראללאה נסקאנטרי קלאב חווה חקלאיתטורנירבית כנסתפטאנקשבט אוןמועדוןתרומהארסנלמל"חגינות קהילתיותנבחרתשכונת שטרןיום עיוןחילופי שלטוןחללי צה"לאילנותרחבת האורןמצעד הפרוטותאיל"ןאריק זאביגזםמלגותבוגרי י"בחבצלתעבודות תשתיתגילה גמליאלשמעון פרסאנרגיה סולאריתמבני ציבורשכונת פסגת אונותחבורומטשז"רחודש האישהאסף אשתרשכונת קק"לשכונת גני אילןאבן פינהצעירים לנצחפרוייקטנתי כפריקק"להשלטון המקומיאור ירוקמשחק ראווהמנכ"ל העירייהמתמטיקה ומדעיםמועדון נוערבדיקת רכביםזכייה ב 5 כוכביםישראליונה וולךהנצחהמשרד האוצרמוסיקהרוטשילדגינה אקולוגיתמיכאל שיהסעותברנרגן שלטרמפקדת פיקוד צפוןמחלקת נועריד שרהמחלקת הגינוןהאגף לשיפור פני העיר תפילהסוכת שלוםהרמת כוסיתאנרגיהשייע אלעזרפוטבולתזונה נכונהחורשת הבניםאליפות החורףקא 413שבתצריכת מיםבאים על בטוחדיור ציבורימשרד הפניםכיכר המזזרקותעמוס גלזרריצת שדהכושר גופנייום הניקיון הבינלאומיימפתח הלבצופית גרנטחיזוק מבניםועדת היגויועדת ניסןבתי ספר יסודייםקונסרבטוריון קריית אונו מתנ"ס קריית אונוהצדעה לחינוךאגף החינוךכיתה אשוק קח תןתברואהאונו הירוקהתחרותפינוי ובינוישלטון מקומיהפנינגמועצה דתיתסלולרבית נועםהצגהקריה יפהתחנת אוטובוסשיפוצי קיץשיפוצי בטיחותשבטחמישה כוכבי יופיג'ודוקניון קריית אונוגני אילןבקוםנהגהולך רגלמכוניתאיכות סביבהעיר ללא אלימותהמטה לבטיחות בדרכיםביה"ס נירביה"ס כהןמועצת עירגבייהתשלומיםארנונהריקי גלינרתעסוקת קיץפעילותשגרירים בקהילהדוחותמשרד החינוךדיור בר השגהועדהגןאולםהדר יוסףהיחידה למניעת אלימות סמים ואלכוהולסיירת הורים עירוניתפרס חינוךבטיחות הנהגיםהמטה העירוני לבטיחות בדרכיםעובדיםהוריםהתנהגויות סיכוניותהנרי אורנשטייןכדורעף חופיםהיטל השבחהיריב לויןפעילות חברתיתטיפול בהתמכרויותמכל הלבמשפחות נזקקותחלוקת סלי מזוןמטופליםהתמכרותצילוםחיים כץחבר כנסתשי עגנוןמציירים שלוםכתף לכתףראש הממשלהדובי וייסבית הספר הדמוקרטימולטימדיהחודש הגמלאימרכז תרבותיאנושמפעל הפיסמרחב מוגןצעיריםסקר שביעות רצוןביטחוןחבר מועצהז"לאנטרופוסופיגנים פרטייםנערותיום העצמאותחנן יובליום האישהתברקרו ייעודית לחינוךשירותי דתמקווהטבעעמיגורכנס מתגייסיםמיזם חדשקיקבוקסשיאניתפיילוטפינוי אוכלוסיהגדי לייכטרועדת פסחשנת עבודהכנס מקומיליל סדררות רפפורטרחוב צהלמוזה בגןעדלאידעתקשובטניסהעסקת בני נוערמדד המא"האתר עירוניטיפוחמעונותועד ביתתרבות הדיוראונו קלאבשבוע הספרספריםפנחס מרגליתקונכייהשבוע הנוערבר מצווהבני בריתהכנה לצה"לתקינות רכביםבית חםעובדים מצטייניםמעון הפסגהמגמת מחשביםשדרת התרבותשיתוף הציבורזהב בגןישראל כ"ץפוליועיר נקייהועד עובדיםמכביתמיחזורגיל הזהבשכונת עבר הירדןפיתוח סביבתיתאגיד תמירבית המתנדבועד ביתבית ירוקבעלי חייםיום מחוייבות ארציות

לעמוד התגיות המלא לחצו כאן

דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
ספורט
דלג על Banners
Banners
צעירים
דלג על Banners
Banners
תרבות
דלג על Banners
Banners
איכות הסביבה
דלג על Banners
Banners
חינוך
דלג על Banners
Banners
דת ומסורת
דלג על Banners
Banners
שירותים חברתיים
© כל הזכויות שמורות לעיירית קריית אונו. רח יצחק רבין 41, טל' 03-5311111 אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש, והחומר המופיע בו אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור. הרשות אינה אחראית לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת, פגם והנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי ברשות.
עבור לתוכן העמוד