החברה לפיתוח קריית אונו בע"מ
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר

החברה לפיתוח קריית אונו

החברה לקריית אונו הנה תאגיד עירוני ומשמשת כמנוף כלכלי לפיתוח וקידום הרשות המקומית באמצעות יזמות ופיתוח כלכלי תוך שימוש מושכל במשאבים העומדים לרשותה.

 

החברה לפיתוח קריית אונו מהווה אמצעי לפיתוח האורבאני של העיר וקשר ליזמים לפיתוח והקמת פרויקטים כלכליים בעיר.

 

החברה לפיתוח איננה מתוקצבת ע"י העירייה ו/ או כל גוף אחר ופועלת על בסיס מדדי הצלחה כלכליים ויעדים ברורים לביצוע עבודה.
 


דלג על Calendar
Calendar
ספורטטקסחינוךכדורגלגמלאיםבתי ספרבטיחות בדרכיםבן צביזהירות בדרכיםקריית אונומפגש עם תושביםגני ילדיםמנהלת נשיםראש העירהתעמלות מכשיריםאיכות הסביבההעירייהמתנדביםהפועל קריית אונומשלחתתחבורהניצולי שואהשיפור פני העירחנוכהנשיםאיכות חייםמכבי-עירוני קריית אונוספורטקרווחהרימוניםתיכון בן צביישראל שצוצינסקיתשתיתקשישיםאליפות ישראלרון מלכהגימלאיםאליפותרייספלדעיריית קריית אונובית ספרבני נוערצופיםחטיבת בן צבידורמגןצופי אוןבשכונה עם ראש העירייהנוערסטודנטיםתשע"גקהילההוקרהתרבותהשתלמותסדנאגינה קהילתיתמשטרת מסוביםמשטרהתושביםאיציק ציזריום המעשים הטוביםבריאותרב העירהתעמלות קרקעבחירותהתנדבותהפרדת אשפהשבוע חינוךשואה וגבורהיום הזיכרוןתיאטרוןמקום ראשוןאתלטיקה קלההרצאהפוריםבית הספראביגדור ורשהט"ו בשבטקפה אונומזוזהידיד לחינוךפסולתגינות ופארקיםחטיבת שז"רביה"ס עלומיםכדור ידביה"ס רימוניםבריכת השחייה העירוניתפיקוד העורףביקורתלמידיםהפרדת פסולת לזרמיםתערוכהקיץגרמניהישראל יפהמחזורקונצרטהשקההצטיינותתכנון ובנייהיצחק רביןקרייס אופנבךמקלטיםגינוןפתיחת שנהשימור אנרגיהמערכת החינוך העירוניתבני עקיבאחג שבועותדראכטןמכבית מזרחיהל"םנאמני ניקיוןקו 15כרטיס אדימנהיגותערים תאומותספריה עירוניתפיקוח עירוניפסטיטבעממ"דעם אל עםתעסוקההתחדשות עירוניתשנה חדשהמשמרות זהבקוויםפסגת אונונגישותסיוראירוע קיץתנועות נוערחנייהאגף שפ"עתעודותבריכת שחייהקונסרבטוריוןשדרוגהיחידה למניעת אלימות והתמכרויותתאונות הדרכיםליונסתרגיל עורףחן ארדקט רגלמניעת אלימותגימלאי בקעת אונושיטור קהילתיאיכות הסביבהאוטובוסיםנופר אטדגי שילהמי אונואזרחים וותיקיםנטיעותמחונניםעת לדעתפסחמימונהשרתהועדה המקומית לתכנון ובניהאמנותרעידת אדמהקאנטרי קלאב פטאנקשבט אוןגינת משחקיםערב הצדעהמל"חגינות קהילתיותנבחרתגדוד קשרסיירת הוריםמועדוןתאגיד המיםיעקב כהןשכונת שטרןתרומהאילנותחילופי שלטוןטורנירבית כנסתחללי צה"לרחבת האורןחווה חקלאיתבוגרי י"בגינה אקולוגיתמיכאל שיחבצלתחודש האישהאסף אשתרשכונת קק"לשכונת גני אילןשכונת פסגת אונותחבורומטשז"רמצעד הפרוטותאיל"ןאריק זאביגזםמלגותמשחק ראווהמנכ"ל העירייהמשלחתישראלהשלטון המקומיארסנלאבן פינהצעירים לנצחיום עיוןגילה גמליאלשמעון פרסאנרגיה סולאריתמבני ציבורפרוייקטאור ירוקנתי כפריקפה-אונו אירופהתחזוקהחגי ישראללאה נסיונה וולךהנצחהמשרד האוצרמוסיקהרוטשילדברנרמועצת נוער עירוניתילדיםציוריםחורףשיתוף פעולהדיור ציבוריאלימות נגד נשיםיום העצמאותחנן יובליום האישהשנת עבודהכנס מקומיליל סדררות רפפורטקיקבוקסשיאניתפיילוטפינוי אוכלוסיהגדי לייכטרועדת פסחתקשובטניסחורשת הבניםאליפות החורףקא 413משרד הפניםשייע אלעזרפוטבולתזונה נכונהרחוב צהלמוזה בגןעדלאידעעיר ללא אלימותהמטה לבטיחות בדרכיםביה"ס כהןמועצת עירביה"ס נירגבייהתשלומיםארנונהריקי גלינרגןאולםהדר יוסףפרס חינוךדוחותבטיחות הנהגיםהמטה העירוני לבטיחות בדרכיםעובדיםהוריםהתנהגויות סיכוניותסיירת הורים עירוניתהורים על בטוחשבטדיור בר השגהועדהנכות פיזיתתעסוקת קיץפעילותנירמשרד החינוךג'ודושוק קח תןגני אילןבקוםנהגהולך רגלמכוניתאיכות סביבהראש השנההצגהקריה יפהבית נועםתחנת אוטובוסשיפוצי קיץשיפוצי בטיחותחמישה כוכבי יופיבתי ספר יסודייםקונסרבטוריון קריית אונו הצדעה לחינוךאגף החינוךכיתה אהפנינגשמחת תורההקפות שניותמתנ"ס קריית אונושלטון מקומיאונו הירוקהתחרותפינוי ובינוימתמטיקה ומדעיםמועדון נוערזכייה ב 5 כוכביםתמ"א 38תברואהמועצה דתיתסלולרמטופליםהתמכרותצילוםחיים כץחבר כנסתכנס מתגייסיםמיזם חדשמרחב מוגןצעיריםסקר שביעות רצוןביטחוןחבר מועצהז"לנערותשי עגנוןהנרי אורנשטייןכדורעף חופיםהיטל השבחהיריב לויןפעילות חברתיתטיפול בהתמכרויותמכל הלבמשפחות נזקקותחלוקת סלי מזוןשירותי דתמקווהטבעעמיגורתברקרו ייעודית לחינוךבני בריתהכנה לצה"לתקינות רכביםבית חםעובדים מצטייניםמעון הפסגהמגמת מחשביםמציירים שלוםכתף לכתףראש הממשלהדובי וייסבית הספר הדמוקרטימולטימדיהחודש הגמלאימרכז תרבותיאנושמפעל הפיסמדד המא"האתר עירוניטיפוחמעונותועד ביתתרבות הדיוראונו קלאבשבוע הספרספריםפנחס מרגליתקונכייהשבוע הנוערבר מצווההעסקת בני נוערעיר נקייהועד עובדיםאנטרופוסופיגנים פרטייםשדרת התרבותשיתוף הציבורזהב בגןישראל כ"ץפוליומכביתמיחזורגיל הזהבשכונת עבר הירדןפיתוח סביבתיתאגיד תמירבית המתנדבועד ביתבית ירוקבעלי חייםיום מחוייבות ארציות

לעמוד התגיות המלא לחצו כאן

בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד